Generera Datautveckling AB

Om Generera
About GenereraAbout_Generera.html
Six DiceSix_Dice.html
 
 

Generera Datautveckling AB startade i december 1993 och är sedan dess  ett mycket framgångsrikt konsultbolag inom IT-branschen. Generera Datautveckling AB konsulter har alla har lång erfarenhet av systemutveckling och drift av datorsystem i en rad olika miljöer. Vi erbjuder tjänster inom följande områden:

 1. Professionell utveckling av skräddarsydda datasystem

 2. Systemutveckling för iPhone

 3. Analyser, dokumentation och design

 4. Införande av administrativa system

 5. Utbildning

 6. Bildhantering och digital fotografi


Vi arbetar främst med utvecklingsverktyget 4D där Generera Datautveckling AB är 4D solutions partner. Alla konsulter har en mycket lång och gedigen erfarenhet av att skapa avancerade datorsystem med detta verktyg. Vi utvecklar system inom följande branscher och områden:

 1. Bemanningsbranschen: HRM, CRM, Tid- och uppdragsredovisning.

 2. Sjukvård: Labbadministrativa system, journalsystem, forskningssystem

 3. Ekonomi: Tid och uppdragsredovisning

 4. Utbildning: Kursadministration

 5. Föreningar: Medlemsregister

Utveckling och design sedan 1993

Generera Datautveckling AB

Bergakungsvägen 5

141 41 Huddinge

Tel: 08-608 10 30


Info

Göran Bomark

Johan Braun

Jörgen Häll